Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności » Nowe kryterium dochodowe i wysokości świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2018r.

Nowe kryterium dochodowe i wysokości świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2018r.

Nowe kryterium dochodowe i wysokości świadczeń z pomocy społecznej  od 1 października 2018r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej
(Dz.U.z 2018r.poz.1358)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Malanowie informuje :

 

 

 

Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń
z pomocy społecznej oraz kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego :

   1. Kryteria Dochodowe

-dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł.

-dla osoby w rodzinie-w wysokości 528 zł.

2. Kwoty świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej:

-maksymalną wysokość zasiłku stałego – w wysokości 645 zł.
 
-kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1763 zł.

-minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy- w wysokości 647 zł.

-maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy -w wysokości 1376 zł.

3. Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości  308 zł.

 

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Malanowie
Alicja Maciejewska

 

Zamieściła K.M.


Pozostałe aktualności